vrijdag 24 januari 2014

Invidia

Deel vier van de 7 hoofdzonden: Invidia (nijd, jaloezie, afgunst of twijfel).


Invidia wordt gesymboliseerd door de sperwer. Het is een roofvogel die geen gezel aan zijn zijde duldt. Uit afgunst, zeggen sommigen, maar anderen beweren dat het voorkomt uit hoogmoed, omdat de sperwer de eer van iedere overwinning voor zichzelf wil opeisen. (uit Maerlant)Steen: Albast
Hoogte: ± 25 cm